ضمن تقدیر و سپاس از کلیه دوستان و همکاران محترم که طی این چند سال ما را یاری کردند سپاسگذاریم از:

آقای محمد علی جدیدالاسلام ـ مدیریت محترم عکاسخانه جدید الاسلام ـ تبریز
آقای فرید ابریشمی ـ مدیریت محترم قابسازی ابریشمی
آقای شریفی ـ مدیریت محترم چاپخانه هنر رنگ پنجم
آقای امیر هوشنگ انوری ـ معاونت محترم پژوهشی بنیاد ایران شناسی
آقای کریم اصفهانیان ـ بنیاد موقوفات افشار
آقای دکتر نعمت الله احمدی نسب
آقای دکتر محمود جعفری دهقی
سرکار خانم رعنا خزاعی ـ مترجم و نویسنده محترم

سرکار خانم فهیمه شورگشتی ـ صفحه آرای و نویسنده محترم مجموعه
آقای جواد یساولی ـ مدیریت محترم انتشارت یساولی
آقای ناصر میرباقری ـ مدیریت محترم انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا
آقای محمد رضا ابریشمی ـ مدیریت محترم تولید و چاپ
آقای حسن ساجدی ـ مدیریت محترم صحافی گوهر
و آقایان جمال گروسی، محمدرضا رستمی، حسام عسگری، روزبه جدیدالاسلام، حمیدرضا علیزاده، محمود شالچی، روح الله آهنگری، اسماعیل واسعی و دیگر بزرگانی که تلاش و همیاری این دوستان باعث دلگرمی و پیشرفت ما شد. خوانندگان محترم در صورت تمایل به تماس با انتشارت خانه تاریخ و تصویر ابریشمی می توانید با مراجعه حضوری به دفتر انتشارات یا تماس با تلفن های ثبت شده و در نهایت ایمیل به آدرس انتشارات با ما در تماس باشید. و از شما تاریخ دوستان عزیز تقاضا دارم در صورت دسترسی به تصاویر قدیم از ایران؛ می توانید با اسکن با کیفیت این تصاویر و مراجعه حضوری به دفتر انتشارات؛ در چاپ شدن این عکسها با نام خودتان در کتب؛ به تاریخ و فرهنگ کهن مان خدمت کرده و تعدادی کتاب بعنوان یادگار از انتشارات ما تقدیم شما خوبان گردد