نام کتاب : خلاصه ای برتاریخ ایران
نویسنده : فرشاد ابریشمی
نوبت چاپ :
قطع :
قیمت :
توضیحات :
از ورود آریایی ها و تشکیل دولت ملی هخامنشی تا پایان دوره قاجار را مورد بررسی قرار داده است و تصاویر بناهای هر دوره هم در کنار مطالب همان سلسله به چاپ رسیده است

سفارش کتاب

تمام حقوق و امتیازات این مجموعه برای انتشارات ابریشمی فر محفوظ است
Design by : www.DadeGostran.com