انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی در سال ۱۳۸۰ با نام ابریشمی فر تأسیس گشت و در راستای رشد و شکوفایی فرهنگ و علاقه مردم به هویت و تاریخ کهن خویش؛ اقدام به تولید مجموعه کتابهای تاریخی و تصویری از ایران قدیم نمود. در این میان به دست آوردهای بزرگی نیز رسیدیم؛ بر اساس آمار خانه کتاب در مجله ماهنامه تاریخ و جغرافی شماره ۱۳۳ به تاریخ بهمن ماه ۹۱ انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی مکان نخست در حوزه تاریخ کشور را با ۱۲۱ عنوان کسب نموده است که این مهم با همت و تلاش پرسنل محترم انتشارات و همکاری و همیاری شما خوبان و خوانندگان محترم میسر گشت. اختصاص عنوان پر فروش ترین کتاب درباره زندگی بزرگ مرد ایران زمین «کورش هخامنشی» به کتاب «کوروش کبیر حقیقت تاریخ» نیز از افتخارات این ناشر که همواره در پی معرفی تاریخ و هویت ایرانی و اسلامی این مرز پرگهر است. انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی مفتخر است که با تلاش بیش از ده عنوان تصویری از جای جای ایران قدیم در این زمینه هم رکورد دار و پیشرو در تولید مجموعه کتب تصویری باشد. کتابهایی چون «ایران قدیم مهد تمدن جهان» « گذری بر طهران قدیم» و مجموعه تصاویر دوره قاجار مورد توجه تاریخ پژوهان و علاقمندان به تصاویر قدیمی قرار گرفته است. یزدان را سپاس که زیر سایه پدر بزرگوارمان جناب آقای حمید ابریشمی که خود از پیشکسوتان بزرگ هنر صحافی این مرز بوم است؛ توانسته ایم طی این چندین سال به دست آوردهای مهم برسیم و امیدواریم بتوانیم این رسالت مهم که همانا اعتلای فرهنگ کتابخوانی و مطالعه می باشد را به سرانجام برسانیم. امیدوارم با پیشنهادات و انتقادات سازنده خویش، راهگشای مسیر ما باشید.
با سپاس


فرشاد ابریشمی (مدیر مسئول)