نام کتاب : باباکوروش بابای مهربان
نویسنده :رعنا خزاعی
نوبت چاپ :
قطع :
قیمت :
توضیحات :
تاریخ و نقاشی برای کودکان پنج تا هشت سال که در آن به زندگی بزرگ مرد تاریخ ایران باستان ( کوروش کبیر) تا پایان سلسله هخامنشی پرداخته است

سفارش کتاب

تمام حقوق و امتیازات این مجموعه برای انتشارات ابریشمی فر محفوظ است
Design by : www.DadeGostran.com