نام کتاب : اسکندر مقدونی به روایت متن های پهلوی
نویسنده : فرشید ابراهیمی
نوبت چاپ :
قطع :
قیمت :
توضیحات :
در این کتاب نویسنده با بررسی شخصیت اسکندر مقدونی در اسکندر نامه شاهنامه فردوسی و همین طور متون پهلوی با یادداشتی بر نگاره نبرد ایسوس به معرفی این شخصیت ملعون پرداخته است

سفارش کتاب

تمام حقوق و امتیازات این مجموعه برای انتشارات ابریشمی فر محفوظ است
Design by : www.DadeGostran.com