نام کتاب : سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ
نویسنده :فرشاد ابریشمی
نوبت چاپ :
قطع :
قیمت :
توضیحات :
اين کتاب شامل خاطرات همايوني چهارمين پادشاه قاجار ( ناصرالدين شاه) به اروپا مي باشد

سفارش کتاب

تمام حقوق و امتیازات این مجموعه برای انتشارات ابریشمی فر محفوظ است
Design by : www.DadeGostran.com