نام کتاب :پدر خوانده ای برای تاریخ
نویسنده : فرشاد ابریشمی
نوبت چاپ :
قطع :
قیمت :
توضیحات :
در این کتاب نویسنده به بررسی آثار هرودوت پدر خوانده تاریخ نگار یونانی در مجموعه کتاب 9 جلدی او پرداخته است

سفارش کتاب

تمام حقوق و امتیازات این مجموعه برای انتشارات ابریشمی فر محفوظ است
Design by : www.DadeGostran.com