نام کتاب : شاهنامه فردوسی پندها و اندرزها
نویسنده : عزت الله معظمی گودرزی
نوبت چاپ :
قطع :
قیمت :
توضیحات :
قلم عزت ا... معظمی گودرزی و به نوعی گزیده شاهنامه فردوسی می باشد که در آن به پندها و اندرزها شادروان فردوسی پاکزاد پرداخته است

سفارش کتاب

تمام حقوق و امتیازات این مجموعه برای انتشارات ابریشمی فر محفوظ است
Design by : www.DadeGostran.com