نام کتاب : شاپور اول
نویسنده : علی سماک محمدی
نوبت چاپ :
قطع :
قیمت :
توضیحات :
بدون شک داشتن پسری خلف در استحکام و تداوم پیروزی های اردشیر پاپکان بدون نقش شاهپور اول امری اشتباه است. شاهپور اول با مدیریت خویش توانست ساسانیان را به جایگاه بلند و رفیعی برساند

سفارش کتاب

تمام حقوق و امتیازات این مجموعه برای انتشارات ابریشمی فر محفوظ است
Design by : www.DadeGostran.com