نام کتاب : تختی و ورزشکاران به روایت تصویر
نویسنده : سید جواد تهامی
نوبت چاپ :
قطع :
قیمت :
توضیحات :
این کتاب شامل تصاویر جهان پهلوان تختی و نیمی دیگر از کتاب تصاویر پهلوان و عیاران از دوره قاجار به بعد می باشد که به معرفی این بزرگان ورزش پرداخته است

سفارش کتاب

تمام حقوق و امتیازات این مجموعه برای انتشارات ابریشمی فر محفوظ است
Design by : www.DadeGostran.com