نام کتاب :تاریخ عضدی
نویسنده : احمدمیرزاعضدالدوله
نوبت چاپ :
قطع :
قیمت :
توضیحات :
شرح حال زنان و دختران و پسران و سی هشت سال سلطنت فتحعلی شاه توسط یکی از نوادگان ایشان به نام شاهزاده احمد میرزا عضدالدوله به رشته تحریر در آمده است

سفارش کتاب

تمام حقوق و امتیازات این مجموعه برای انتشارات ابریشمی فر محفوظ است
Design by : www.DadeGostran.com